Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności
Zaakceptuj cookies na tej stronie


Pośrednictwo wizowe Bilety lotnicze Referencje naszych klientów Opinie klientów Relacje z naszych wypraw
Biuro podróży przyjazne zdrowiu turystyINFORMACJE PRAKTYCZNE DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH DO CHIN (II) 

OBSŁUGA PILOTA
Grupa na całej trasie wycieczki jedzie pod opieką polskiego pilota. W każdym odwiedzanym mieście jest lokalny przewodnik posługujący się językiem chińskim i angielskim. W zwiedzanych miejscach polski pilot tłumaczy, co opowiada przewodnik chiński.

ZDROWIE I SZCZEPIENIA
Udając się do Chin nie ma obowiązkowych szczepień. Do zalecanych należą szczepienia przeciwko: wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, błonnicy, tęzcowi i polio.

UBEZPIECZENIE:
Uczestnicy wyjazdów organizowanych przez Orient Travel ubezpieczeni są Towarzystwie Ubezpieczeń Signal Iduna Polska. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje: ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) do 30000 Euro, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW)  do 16000 Pln, ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) do1800 Pln i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) do 50000 Euro. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia znaleźć można w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia Signal Iduna Travel”

KLIMAT

Średnie temperatury w Chinach:


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Pekin

-3°

13°

20°

24°

25°

24°

20°

14°

-2°

Shangai

15°

19°

23°

28°

27°

23°

19°

13°

Lhasa

-10°

-6°

14°

15°

18°

20°

15°

-3°

-8°

Hongkong

17°

16

20°

23°

27°

29°

30°

30°

30°

28°

22°

18°

Xi’an

-3°

16°

21°

25°

27°

26°

21°

15°

Guilin

14°

20°

25°

28°

28°

29°

27°

23°

18°

12°


Chiny cechują się wyraźnym klimatem kontynentalnym monsunowym, charakteryzującym się dużym zróżnicowaniem. Większość rejonów Chin znajduje się w północnej strefie umiarkowanej, podczas gdy rejony południowej części kraju znajdują się w strefie zwrotnikowej lub podzwrotnikowej, a rejony północne w strefie polarnej.

 Przeważająca część obszaru Chin leży w północnej strefie temperatur, cechującej się ciepłym klimatem i wyraźnym rozgraniczeniem pomiędzy porami roku. Zimą wiatry wiejące z rejonów wysuniętych daleko na północ sprawiają, że północne obszary Chin są zimne i suche, podczas gdy monsuny z obszarów wschodnich i południowych przynoszą ciepło i wilgoć.
Klimat różni się również w poszczególnych regionach, ze względu na rozległy obszar i zróżnicowane ukształtowanie terenu.

W północnych Chinach lato jest ciepłe i krótkie, a zima długa i zimna. W południowych Chinach lato jest długie, wilgotne i gorące, a zima krótka i ciepła, z temperaturami rzadko sięgającymi poniżej zera stopni Celsjusza. W środkowych Chinach (dolina wzdłuż rzeki Jangcy) podział pomiędzy porami roku jest wyraźny - lato jest długie, gorące i wilgotne, podczas gdy zima krótka i mroźna.

W północno-zachodnich Chinach, tj. w regionach takich jak Xinjiang i Mongolia Wewnętrzna, lato jest suche i upalne, a zima bardzo mroźna. Na Wyżynie Tybetańskiej (około 4000 metrów nad poziomem morza) w południowo-zachodnich Chinach zima jest wyjątkowo mroźna, a lato krótkie i umiarkowanie ciepłe, z niewielką ilością opadów atmosferycznych i dużymi dobowymi różnicami temperatur.

STREFY KLIMATYCZNE:

W Chinach, ze względu na ich rozległe terytorium, znaleźć można różne typy klimatu. Strefy temperatur z południa na północ przedstawiają się w następującym porządku: strefa zwrotnikowa, podzwrotnikowa, umiarkowana ciepła, umiarkowana zimna i strefa polarna. Istnieje również strefa klimatyczna przebiegająca z północy na południe w rejonie Wyżyny Tybetańskiej w południowo-zachodnich Chinach.

W związku z ulokowaniem we wschodniej Azji nad brzegiem Pacyfiku, w Chinach panuje wyraźny klimat monsunowy. Prócz tego, w Chinach istnieją inne typy klimatu, takie jak: klimat wysokogórski, klimat wyżynny, klimat pustynny, klimat leśny oraz klimat kotlin, co jest wynikiem skomplikowanego ukształtowania terenu oraz dużych różnic wysokości nad poziomem morza.

Osoby podróżujące do Chin zobowiązani są przestrzegać przepisów celnych:
Nie wolno wwozić narkotyków, broni, amunicji i materiałów wybuchowych, waluty chińskiej, publikacji uznawanych przez prawo chińskie za szkodliwe (w tym pornografii i wydawnictw krytykujących władze i ustrój ChRL). 
Nie wolno wywozić dzieł sztuki, rzadkich wydawnictw i wyrobów z kamieni szlachetnych oraz samych kamieni szlachetnych bez certyfikatu zakupu. Nie są poza tym znane żadne restrykcje celne, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych norm międzynarodowych. 

W przypadku wwożenia do Chin środków płatniczych w kwocie przekraczającej równowartości 5 tys. USD, należy wypełnić deklarację celną. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na dzień pobytu. Od turystów indywidualnych chińskie służby graniczne mogą wymagać okazania biletu powrotnego. 

Wymiana dewiz odbywa się w wyznaczonych do tego punktach (lotniska, dworce, hotele, banki), będących filiami banków państwowych. Stanowczo odradza się korzystania z przygodnych usług wymiany pieniędzy (proceder prawnie zabroniony, ponadto istnieje możliwość oszustwa lub kradzieży). 


Skrócone przepisy celne i dewizowe w Rzeczpospolitej Polskiej

Wszystkich Uczestników wyjazdu obowiązują przepisy celne i graniczne (art. 1901-43 ustawy Kodeks celny, z późniejszymi zmianami)

Zwolnione od cła, w ramach ustanowionych norm, są towary przywożone w bagażu osobistym podróżnego przybywającego na polski obszar celny, jeżeli ilość i rodzaj tych towarów nie wskazuje na przeznaczenie handlowe. Normy ilościowe dla towarów wwożonych do Polski: produkty lecznicze – w ilości przeznaczonej na potrzeby osobiste podróżnego, papierosy – nie więcej niż 200 sztuk albo cygaretki – nie więcej niż 100 sztuk albo cygara – nie więcej niż 50 sztuk, albo tytoń, tabaka – nie więcej niż 250 gram, perfumy: nie więcej niż 50 ml. i wody toaletowe nie więcej niż – 250 ml., wyroby spirytusowe oraz napoje alkoholowe inne niż wyroby winiarskie i piwo – nie więcej niż 1l. łącznie, wyroby winiarskie nie więcej niż – 2l., piwo nie wiecej niż – 5 litrów. Warunkiem dla zwolnienia podróżnego od cła za wyroby alkoholowe oraz tytoniowe jest ukończenie 18 lat. Ze zwolnienia od cła w ramach stanowionych norm ilościowych, podróżny może skorzystać nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

Towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnego korzystają ze zwolnienia z należności celnych przywozowych pod warunkiem, że ich przywóz nie ma charakteru handlowego, a więc ma charakter okazjonalny i składa się wyłącznie z towarów przeznaczonych do własnego użytku podróżnych lub ich rodzin lub z towarów przeznaczonych na prezenty, przy czym rodzaj i ilość tych towarów powinna być taka, aby nie wskazywała na przywóz w celu handlowym.

W rozumieniu wyżej powołanych przepisów bagaż osobisty to cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym przy wjeździe do Wspólnoty, jak również każdy bagaż przedstawiony tym samym organom w późniejszym terminie, pod warunkiem, że możliwe jest przedłożenie dowodu na to, że przy wyjeździe podróżnego bagaż został zarejestrowany jako bagaż towarzyszący przez przedsiębiorstwo, które dokonało jego przewozu do Wspólnoty z państwa trzeciego, z którego przybył.

Zwolnieniu z należności celnych przywozowych podlegają towary do równowartości 175 euro, a w przypadku podróżnych, którzy nie ukończyli 15 roku życia - do równowartości 90 euro.
Przepisy dewizowe: nie jest wymagane udokumentowanie uprawnienia do wywozu: środków płatniczych (krajowych i zagranicznych), których łączna wartość nie przekracza 10 000 Euro, dewiz i papierów wartościowych wystawionych za granicą na nazwisko osoby na stałe zamieszkałej za granicą, dokonującej ich wywozu. Przywóz z zagranicy wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie 10 000 Euro, podlega pisemnemu zgłoszeniu urzędowi celnemu lub kontrolnej placówce Straży Granicznej – w miejscach gdzie nie ma urzędu celnego.

Przepisy graniczne, celne i dewizowe w Chinach
Nie wolno wwozić: waluty chińskiej, broni i amunicji, materiałów wybuchowych, narkotyków, publikacji uznawanych przez prawo chińskie za szkodliwe np. ( pornografii, wydawnictw krytykujących władze i ustrój Chin)

Nie wolno wywozić: kamieni szlachetnych, wyrobów z kamieni szlachetnych, dzieł sztuki i rzadkich wydawnictw.

Wydział Konsularny w Pekinie
1 Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai, 100600 Beijing (Pekin), PR China
tel. (0-8610) 6532-1235 do 37, fax. (0-08610) 6532-3567

Konsulat Generalny RP w Szanghaju
Jianguo Xilu 618, 200031 Shanghai, PR China
tel. (0-086 21) 6433-9288, 6433-4735, fax. 6433-0417
strona www: http://www.polandshanghai.org/

Konsulat Generalny RP w Kantonie
63 Shamian Dajie, Guangzhou 510130, Guangdong Prov., PR of China
tel. (0-086-20) 8186-5009, 8186-1854, 8190-0040, fax. (0-08620) 8186-2872
 
Konsulat Generalny RP w Hongkongu
Suite 2006, Two Pacific Place Admiralty 88 Queensway, Central Hong Kong
tel. (00852) 284 007 79, 284 008 04,

 Orient Travel Sp. z o. o.

tel. 32 78 58 075, tel. 505 422 377, fax. 32 78 58 076, infolinia. 801 011 081, e-mail: office@orientravel.pl

siedziba/registered office: ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice, POLAND
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS 0000346859
NIP/tax reg. no.: 9542693582 REGON/company reg. no.: 241490434
Kapitał zakładowy/share capital: 55 000 zł

Strona Główna | O Firmie | Wycieczki | Oferta | Kontakt | Nasi agenci | Dla agentów | Dane osobowe RODO
Copyright © 2006-2018 | Wszelkie prawa zastrzeżone dla Orient Travel | shudokanaikido.pl

Historia Chin | Geografia Chin | Klimat Chin | Ludność Chin | Chińska Kuchnia | Chiny - Wskazówki dla podróżnych | Historia Filipin | Geografia Filipin | Klimat Filipin | Ludność Filipin | Filipińska Kuchnia | Filipiny - Wskazówki dla podróżnych
Historia Indii | Geografia Indii | Klimat Indii | Ludność Indii | Indyjska Kuchnia | Indie - Wskazówki dla podróżnych | Historia Japonii | Geografia Japonii | Klimat Japonii | Ludność Japonii | Japońska Kuchnia | Japonia - Wskazówki dla podróżnych
Historia Tajlandii | Geografia Tajlandii | Klimat Tajlandii | Ludność Tajlandii | Tajska Kuchnia | Tajlandia - Wskazówki dla podróżnych

Chiny wycieczki dla firm | Chiny incentive | Chiny wyjazdy motywacyjne | Chiny wycieczki objazdowe | Wycieczki Indie | Wycieczki do Indii | Wycieczki Sri Lanka

experiencepoland.eu | Wynajem samolotów | Wizy do Indii | Wizy do Rosji | Stronę obsługuje studiotomcom.pl